Kaviraj Ananta Tripathy Sharma Ayurveda College and Hospital

Menu

Succession list of principals

Sl. No Name of the Principals From To
Under Private management
1 Ananta Tripathy Sharma 15.08.1978 10.07.1991
2 Dr. Purnabasi Tripathy 03.08.1991 16.06.1992
3 Dr. Gopal Chandra Ratha 17.06.1992 26.01.1997
Govt. Principals
4 Dr. Narasingha Sahoo, MD (Ay) 27.01.1997 15.07.2003
5 Dr. Ballava Kumar Jayasingh , MD (Ay) BHU, Ph.D. 01.08.2003 22.09.2008
6 Prof. (Dr.) Ramakrushna Panigrahi I/C, MD (Ay) BHU, Ph.D. 23.09.2008 27.05.2009
7 Prof. (Dr.) Narayan Ch. Dash, MD (Ay) KU, Ph.D. 27.05.2009 02.02.2010
8 Prof. (Dr.) Baikuntha nath Mishra, MD (Ay) BHU 03.02.2010 30.04.2011
9 Prof. (Dr.) Sudarshan Behera I/C, MD (Ay) U.U. 01.04.2011 20.06.2011
10 Prof. (Dr.) Prasanna Kumar Nath Sharma, MD (Ay) K.U. 20.06.2011 31.05.2013
11 Prof. (Dr.) Amulyanidhi Parhi I/C, MD (Ay) K.U. 01.06.2013 26.12.2013
12 Prof. (Dr.) Sudarshan Behera, MD (Ay) UU 27.12.2013 28.02.2014
13 Prof. (Dr.) Jayanarayan Hota I/C, MD (Ay) , GAU 01.03.2014 13.05.2014
14 Prof. (Dr.) Amulyanidhi Parhi , MD (Ay) K.U. 14.05.2014 31.01.2017
15 Prof. Dr. Jaya Narayan Hota MD (Ay) GAU 01.03.2014 13.05.2014
16 Prof.(Dr) Bipin Bihari Khuntia, MD(Ay), BHU 06.02.2019 -